Leckék

1 fejezet

1. fejezet: Magyar hangok és az ábécé

2. fejezet: Rövid és hosszú magánhangzók - az ékezetek használata

3. fejezet: Két- és hárombetűs mássalhangzók

4. fejezet: A magyar hangrend

5. fejezet: A határozott névelő

6. fejezet: Hasznos kifejezések és mondatok

2 fejezet

1. fejezet: Köszönések

2. fejezet: Tegező (informális) bemutatkozás

3. fejezet: Önöző (formális) bemutatkozás

4. fejezet: A létige (van) ragozása

5. fejezet: Részletes bemutatkozás

6. fejezet: A világ és az országok

7. fejezet: Nemzetiségek és nyelvek

8. fejezet: Hol élsz? Helyragok (-ban/-ben)

9. fejezet: Határozatlan igeragozás, szabályos igék

10. fejezet: Hol élsz? Ön hol él?

11. fejezet: Milyen nyelven beszélsz? Milyen nyelven beszél?

12. fejezet: Számok

13. fejezet: Mennyi az idő?

14. fejezet: Mi a telefonszámod? Mi a telefonszáma?

15. fejezet: Foglalkozások

16. fejezet: Birtokos személyjelek, Egyes szám első és második személy

17. fejezet: Kérdések és válaszok

18. fejezet: A családom

19. fejezet: A magyar szórend: a fókuszpozíció

3 fejezet

1. fejezet: Hogy vagy? Hogy van?

2. fejezet: A létige ragozása

3. fejezet: Használati tárgyak

4. fejezet: Tárgyak és tulajdonságok

5. fejezet: A mutató névmás (ez, az)

6. fejezet: Birtokos személyjelek, egyes szám harmadik személy (ő) és önözés (Ön)

7. fejezet: A létige tagadása

8. fejezet: Van az irodádban szkenner?

9. fejezet: Technikai problémák

10. fejezet: A főnévi igenév (-ni)

11. fejezet: A tud segédige

12. fejezet: Szabályos igék kötőhanggal: -ít, két mássalhangzó

13. fejezet: Mennyibe kerül?

14. fejezet: Tetszik?

15. fejezet: Emberi tulajdonságok

16. fejezet: Milyen ember…?

17. fejezet: A tagadás szórendje

18. fejezet: Összefoglalás

4 fejezet

1. fejezet: Hány óra van

2. fejezet: Mikor kezdődik az előadás?

3. fejezet: Napszakok

4. fejezet: A hét napjai

5. fejezet: Mettől? Meddig?

6. fejezet: Kérdések és válaszok az időről

7. fejezet: Helyek a városban

8. fejezet: Mit lehet csinálni a városban?

9. fejezet: A lehet segédige

10. fejezet: Helyhatározók (Hol?)

11. fejezet: Helyhatározók (Hova?)

12. fejezet: Jön és megy - két rendhagyó ige ragozása

13. fejezet: Mész a héten könyvtárba?

14. fejezet: Megyünk együtt moziba?

15. fejezet: Helyhatározók (Honnan?)

16. fejezet: Helyhatározók, összefoglalás

17. fejezet: Eszköz- és társhatározó (-val/-vel)

18. fejezet: Közlekedési eszközök

19. fejezet: Mivel közlekedsz a városban?

20. fejezet: Útbaigazítás

21. fejezet: Magyarország

22. fejezet: Többes szám

23. fejezet: Többszörös toldalékolás

24. fejezet: Jó Budapesten lakni?

25. fejezet: Az ikes igék ragozása

26. fejezet: Kérdések és válaszok szórendje

27. fejezet: Összefoglalás

5 fejezet

1. fejezet: Élelmiszerek

2. fejezet: Mennyiségek

3. fejezet: Receptek

4. fejezet: Tárgyatlan és tárgyas igék

5. fejezet: Tárgyrag

6. fejezet: Hozol a boltból egy liter tejet?

7. fejezet: -s, -sz, -z végű igék ragozása

8. fejezet: A piacon

9. fejezet: Határozatlan igeragozás, -s,-sz-z végű ikes igék

10. fejezet: Mit reggelizel?

11. fejezet: Milyen ízű a leves?

12. fejezet: A melléknevek többes száma

13. fejezet: Asztalfoglalás egy étterembe

14. fejezet: Étlap

15. fejezet: Rendelés az étteremben

16. fejezet: Fizetés az étteremben

17. fejezet: Ruhák

18. fejezet: Színek

19. fejezet: Mit viselsz…?

20. fejezet: Bókok

21. fejezet: Ruhavásárlás a boltban

22. fejezet: Összegzés: Vásárlási szokások